ul. Lubańska 11-12

info@spzoz.zgorzelec.pl

Rejestracja do pracowni USG: tel. +48 510 351 727

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale AKTUALNOŚCI

Banner - Aktualności Oddziału Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelecu

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, po uwzględnieniu zaleceń Ministra Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego ds. Ginekologii i Położnictwa, dotyczących porodów rodzinnych w czasie Pandemii COVID-19, wprowadza się możliwość porodów z osobą towarzyszącą po uwzględnieniu i spełnieniu wszystkich warunków opisanych w przedmiotowej procedurze.

1. Dopuszcza się obecność jednej osoby towarzyszącej, tylko przy porodzie fizjologicznym.

2. Obecność osoby towarzyszącej możliwa jest wyłącznie w sali porodów rodzinnych w czasie porodu oraz do dwóch godzin po porodzie.

3. Wymaga się złożenia Ankiety epidemiologicznej przez pacjentkę i osobę towarzyszącą oraz wypełnienie Ankiety wstępnej kwalifikacji.

4. Należy okazać aktualny (nie starszy niż 14 dni) ujemny wynik testu na obecność SARS-COV-2 (test PCR lub na p/ciała).

5. Osoba towarzysząca we własnym zakresie zapewnia sobie odzież ochronną (kombinezon, maskę twarzową, czepek ochronny i ochraniacze na obuwie).

Utrzymuje się zakaz odwiedzin w Oddziale Położniczym!!!

BRAK SPEŁNIENIA WSZYSTKICH WARUNKÓW DYSKWALIFIKUJE OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ Z UDZIAŁU W PORODZIE RODZINNYM.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ O OBECNOŚCI OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PODEJMUJE LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM LUB LEKARZ DYŻURNY.

Na skróty

Prosimy o zapoznanie się z ofertą Oddziału Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelcu.

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród Rodzinny

USG Ginekologiczne w SPZOZ w Zgorzelcu

USG ginekologiczne

USG 3d 4d w SPZOZ w Zgorzelcu

USG 3d/4d

Badania Prenatalne w SPZOZ w Zgorzelcu

Badania Prenatalne

Jak do nas dotrzeć

Sprawdź lokalizację Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego
  Zespółu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu