ul. Lubańska 11-12

info@spzoz.zgorzelec.pl

Rejestracja do pracowni USG: tel. +48 510 351 727

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale AKTUALNOŚCI

Banner - Poród Rodzinny - Oddział Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelecu

1. Dopuszcza się obecność jednej osoby towarzyszącej, tylko przy porodzie fizjologicznym.

2. Obecność osoby towarzyszącej możliwa jest wyłącznie w sali porodów rodzinnych w czasie porodu oraz do dwóch godzin po porodzie.

3. Wymaga się złożenia Ankiety epidemiologicznej przez pacjentkę i osobę towarzyszącą oraz wypełnienie Ankiety wstępnej kwalifikacji.

4. Osoba towarzysząca we własnym zakresie zapewnia sobie odzież ochronną (kombinezon/fartuch, maskę twarzową).

5. Przy przyjęciu w Izbie Przyjęć od pacjentki i osoby towarzyszącej pobierany jest test w kierunku infekcji COVID-19.

 
Z testu zwolnione są następujące grupy:
- osoby zaszczepione, legitymujące się odpowiednim certyfikatem,
- osoby które przechorowały COVID-19, posiadające wynik PCR starszy niż 2 miesiące
- osoby, które nie chorowały posiadające aktualny wynik testu PCR nie starszy niż 48 godz


Utrzymuje się zakaz odwiedzin w Oddziale Położniczym!!!

BRAK SPEŁNIENIA WSZYSTKICH WARUNKÓW DYSKWALIFIKUJE OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ Z UDZIAŁU W PORODZIE RODZINNYM.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ O OBECNOŚCI OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PODEJMUJE LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM LUB LEKARZ DYŻURNY.

Na skróty

Prosimy o zapoznanie się z ofertą Oddziału Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelcu.

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród Rodzinny

USG Ginekologiczne w SPZOZ w Zgorzelcu

USG ginekologiczne

USG 3d 4d w SPZOZ w Zgorzelcu

USG 3d/4d

Badania Prenatalne w SPZOZ w Zgorzelcu

Badania Prenatalne

Jak do nas dotrzeć

Sprawdź lokalizację Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego
  Zespółu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu