ul. Lubańska 11-12

info@spzoz.zgorzelec.pl

Rejestracja do pracowni USG: tel. +48 510 351 727

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale AKTUALNOŚCI

Banner

Nasz Oddział Ginekologiczno - Położniczy jest częścią Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Zajmuje 3 piętro budynku szpitala.

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu ginekologii oraz położnictwa a zwłaszcza:

diagnostyki i leczenia zaburzeń w przebiegu ciąży z wyłączeniem ciężkich patologii ciąży,
diagnostyki i leczenia powikłań wczesnej ciąży,
prowadzenia porodu zgodnie z nowym standardem opieki okołoporodowej oraz wytycznymi WHO,
edukacji i opieki okołoporodowej,
opieki poporodowej nad matką i noworodkiem, poradnictwa laktacyjnego,
leczenia zachowawczego i zabiegowego chorób układu rodnego, m.in. operacje narządu rodnego drogą brzuszną, pochwową i laparoskopową, operacje obniżenia narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu,
zabiegów diagnostycznych i ginekologicznych z opieką anestezjologiczną,
kolposkopii.

Liczba łóżek ginekologia: 15

Liczba łóżek położnictwo: 17

Oddział posiada w części położniczej własną Izbę przyjęć, trakt porodowy składający się z sali porodowej i sali cięć cesarskich oraz salę porodu rodzinnego wyposażoną w sprzęt umożliwiający tzw. poród rodzinny.

Ponadto oddział wyposażony jest w sprzęt diagnostyczny (aparat USG Voluson S6 I S10 Expert, aparaty KTG i videokolposkop). Oferuje również możliwość odbycia bezpłatnych porodów rodzinnych. Współpracujemy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych.

Oddział Położniczy zorganizowany jest w systemie rooming – in zapewniającym stały kontakt matki z dzieckiem w salach jedno i dwu łóżkowych. Pacjentka otrzymuje noworodka bezpośrednio po porodzie. Zabiegi pielęgnacyjne i badania wykonuje się w obecności matki. Przy szpitalu działa bezpłatna "Szkoła Rodzenia”w której uczestniczyć mogą oboje rodzice oczekujący na przyjście dziecka. Obejmuje swym zakresem zajęcia teoretyczne i ćwiczenia dla kobiet ciężarnych mające na celu przygotowanie do porodu i przyszłego macierzyństwa. Przy szpitalu funkcjonuje Poradnia ginekologiczno – położnicza, która umożliwia kontynuację leczenia pacjentek wypisanych z Oddziału. W Poradni prowadzone są badania przesiewowe w kierunku diagnostyki raka szyjki macicy.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Na skróty

Prosimy o zapoznanie się z ofertą Oddziału Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelcu.

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród Rodzinny

USG Ginekologiczne w SPZOZ w Zgorzelcu

USG ginekologiczne

USG 3d 4d w SPZOZ w Zgorzelcu

USG 3d/4d

Badania Prenatalne w SPZOZ w Zgorzelcu

Badania Prenatalne

Jak do nas dotrzeć

Sprawdź lokalizację Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego
  Zespółu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu